نویسنده = ������������ ��������
حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و چالش‌های امنیتی دولت رانتیر عربستان سعودی و امنیت منطقه‌ای

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 103-140

طهماسب علیپوریانی؛ یاسر قائمی؛ لیلا جمور