نویسنده = ������������ ��������
نقش ج.ا.ایران بر چالش‌های هم‌گرایی جهان اسلام در منطقه غرب آسیا

دوره 5، شماره 4، دی 1400، صفحه 93-128

احمد طهری؛ سیدمرتضی طباطبایی؛ محسن محمدی