نقش قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در مهار بحران‌های امنیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای روابط بین‏الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

جنگ‌های متعددی در منطقه غرب آسیا شکل گرفته است و تبدیل به یک بحران جدی فرامنطقه‌ای شده است که این مسئله نیازمند تصمیمات و سیاست‌های جهانی است؛ لذا عرصه رقابت و نقش «قدرت» برای حضور کشورهای مختلف را فراهم کرده است که با ادعای الگوی مدیریت مهار بحران‌های امنیتی و دفاعی در منطقه خاورمیانه تلاش زیادی کرده‌اند. هریک از قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در مهار بحران‌های امنیتی و دفاعی کشورهای غرب آسیا نقش و رویکرد استراتژیکی متنوع و متضادی را نسبت به یکدیگر ایفا می‌کنند و به دنبال گسترش حوزه نفوذ قدرت برای دستیابی به منافع ملی خود هستند. ضمن تشریح وضعیت رویکرد قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای رفع بحران‌های امنیتی منطقه، این پرسش را مطرح می‌کنیم که این قدرت‎ها چه الگوهای مدیریتی را برای مهار بحران‌های امنیتی غرب آسیا ارائه می‌کنند؟ فرضیه از این قرار است که معادلات قدرت در غرب آسیا، برای قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای نقش تعیین‌کننده‌ای را برای پذیرش اصلاحات و تغییر ایدئولوژی حکومتی در آن کشورها به وجود خواهد آورد و همچنین راهکاری برای حل مشکلات فراروی آن‌ها ارائه خواهند داد که این کار باعث تحول در نظم بین‌المللی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها