اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 166
تعداد پذیرش 61
تعداد عدم پذیرش 56
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 38

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 102
تعداد مشاهده مقاله 28342
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 24849
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 35 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 66 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 68 روز
درصد پذیرش 37 %