تماس با ما

نشانی پستی دفتر فصلنامه: تهران- اتوبان شهیدبابایی- دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی- پژوهشکده امنیت ملی 

تلفن تماس: 22970355-021

نشانی پست الکترونیکی فصلنامه محیط شناسی راهبردی ج.ا.ایران: JSE@sndu.ac.ir

سامانه فصلنامه: http://jse.sndu.ac.ir/


CAPTCHA Image