راهنمای نویسندگان

«راهنمای نویسندگان فصلنامه محیط شناسی راهبردی ج.ا.ایران»

 

  1. مقاله باید دارای چارچوب علمی – پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده و نویسندگان باشد و به تولید علم و ادبیات جدید و یا ارائه راهبردها و راه کارها منجر شود.
  2. مقاله در محیط نرم‌افزاری Word 2007،(حاشیه از بالا 3، پایین 5/2، چپ 5/2 و راست 5/2 سانتی‌متر) با فونت B Lotus سایز 13 و فاصله سطر 1 سانتی متر، حداقل 15 و حداکثر 25 صفحه روی کاغذ قطع وزیری (ابعاد 5/17 × 5/24) تایپ شود و دو نسخه چاپی از مقاله به همراه فایل PDFو word، به مدیریت اجرایی فصلنامه در گروه اطلاعات راهبردی ارسال شود.
  3. مقاله‌های ارسالی باید دارای بخش های زیر باشد:

مقاله‌های ارسالی باید دارای بخش های زیر باشد

1-3. صفحة اول (چکیده): شامل عنوان کامل مقاله، چکیدة مقاله به زبان فارسی که نشان دهنده مسأله مورد بحث در مقاله، هدف آن، روش تحقیق و نتیجه‌گیری، مجموعاً حدود 250 کلمه، همراه با واژه های کلیدی (5 تا 7 واژه)

2-3. کلیات: شامل مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه تحقیق و چارچوب نظری.

3-3. روش تحقیق: معرفی روش تحقیق از نظر نوع، ماهیت، هدف، جامعه آماری، نمونه آماری.

4-3. یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها

5-3. نتیجه گیری و پیشنهادها

  1. ارجاعات و پاروقی‌ها:

4-1. ارجاعات در متن مقاله انجام می‌گیرد. برای این کار باید نام خانوادگی نویسنده به انضمام سال انتشار و شماره صفحه به شکل نمونه آورده شده و در فهرست منابع ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی به ترتیب حروف الفبا ذکر شوند (نام خانوادگی، سال انتشار: شماره صفحه).

4-2. در تمام ارجاعات از اعداد فارسی استفاده می‌شود.

4-3. استناد به متن کتب مقدس (قرآن، تورات، انجیل و ...) و قوانین موضوعه در میان قلاب و براساس تقسیمات یا شماره‌های خاص آن‌ها صورت می‌گیرد. (214 بقره) (ماده 86، بند 3)

4-4. یادداشت های نویسنده یا مترجم و توضیحات اضافی در پاورقی آورده می شود.

4-5. در پایان مقاله، منابع مورد استفاده در متن مقاله به روش (APA)، به شرح زیر آورده شود:

4-5-1. کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار)، نام کتاب با حروف ایتالیک، نام مترجم، محل انتشار، نام انتشارات.

4-5-2. مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ انتشار)، «عنوان مقاله داخل گیومه»، نام نشریه با حروف ایتالیک، دوره (جلد)، محل انتشار.

4-5-3. موارد بدون نام، بدون تاریخ یا بدون محل نشر به ترتیب با عبارت: بی‌نا، بی‌تا و بی‌جا مشخص می‌گردد.

4-5-4. اگر کتابی دارای چند مجلد باشد تنها مجلداتی که به آن‌ها ارجاع شده فهرست خواهد شد؛ اما اگر مجلدات مختلف مورد ارجاع باشند باید مشخصات هر یک جداگانه فهرست شود.

4-5-5. بین شماره‌های مجلدات یا چاپ‌های یک اثر در فهرست منابع نباید فاصله باشد.

4-5-6. در فهرست منابع به ترتیب، ابتدا منابع فارسی سپس منابع عربی و پس از آن منابع انگلیسی، فرانسوی وآلمانی ... ذکر می شود.

4-5-7. مؤلف می‌تواند منابعی را که در مقاله به طور مستقیم مورد ارجاع نبوده، اما در تهیه مقاله استفاده شده است، تحت عنوان کتاب شناسی پس از فهرست منابع ذکر کند.

4-5-8. مقاله ارسالی نباید در مجله‌های فارسی زبان داخلی و خارج کشور چاپ شده باشد. همچنین نباید به صورت همزمان به مجلة دیگر ارسال شده باشد.

4-5-9. مقاله های دریافتی بازگردانده نمی شوند.

6. مقالات ارسالی حتما باید طبق فایل تمپلت تنظیم و ارسال شود.

جهت دریافت Template به این لینک مراجعه گردد.       

7. فرم تعارض منافع

بر اساس دستورالعمل جدید لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فرم تعارض منافع را نیز از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامه فرآیند مقالات منوط به تکمیل و ارسال فرم های مذکور خواهد بود.

فرم تعارض منافع

8. ضروری است نویسندگان محترم، نسبت به تکمیل کاربرگ تعهد مالکیت معنوی اثر اقدام نمایند:

فرم تعهد تائید مالیکت معنوی اثر و عدم طبقه بندی محتوا

9. ارسال گزارش PDF مشابهت یابی مقاله

نویسندگان محترم همچنین گواهی صحت مقاله خود را با استفاده از سامانه مشابهت‌یاب سمیم نور در صفحه اول سایت مجله دریافت و به عنوان فایل تکمیلی ارسال فرمایند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را که از مستقیما مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند به فصلنامه ارسال نمایند.

 10. الزام درج عنوان حامی مقاله

توجه: نویسنده/ نویسندگان محترم برابر ضوابط شیوه‌نامه نشریات علمی کشور موظف می‌باشند چنانچه مقاله دارای حامی می‌باشد، در انتهای صفحه اول مقاله نسبت به ذکر نام حامی اقدام لازم به‌عمل آورند

11. خط مشی بایگانی:

مقالات منتشر شده در وب سایت مجله بایگانی شده اند و همچنین در چندین پایگاه داده داخلی و بین المللی در سراسر جهان برای افزایش میزان مطالعه و حفظ دیجیتالی طولانی مدت نمایه گردیده اند.

همچنین،نویسندگان مقالات اجازه دارند، یک نسخه از مقاله منتشر شده خویش را در یک مخزن دیگر به انتخاب خود بایگانی نماید. ازجمله سایت همین نشریه.

این بایگانی ها شامل موارد زیر است:

  • Google scholar  
  • ISCوغیره....

12. وضعیت هزینه بررسی و انتشار مقالات

شایان ذکر اینکه: انتشار مقالات در این نشریه، بدون دریافت هرگونه هزینه از نویسنده یا نویسندگان انجام می پذیرد.