تأثیر آمریکا بر الگوهای امنیتی منطقه غرب آسیا با تأکید بر حوزه خلیج‌فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری امنیت ملی داعا و پژوهشگر دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

به‌طورکلی منطقه غرب آسیا و خلیج‌فارس به علت وجود منابع عظیم انرژی و تنگه هرمز از مناطق مهم استراتژیک جهان است که همیشه از لحاظ امنیتی و اقتصادی دچار چالش‌های متعددی بوده است، طی سال‌های گذشته به‎خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی، جنگ‌های متعددی در این منطقه به وجود آمده، لذا در این مقاله سعی بر آن شده تا مسائل امنیتی و اقتصادی منطقه و خلیج‌فارس بر اساس الگوهای امنیتی مورد بررسی قرار گیرد، سؤال مطرح‏شده این است که نقش آمریکا در تأثیرگذاری بر این الگوها چگونه است؟ و فرضیه‌ای هم که در این رابطه مطرح کرده‌ایم چنین است که کشورهای منطقه با برقراری امنیت دسته‌جمعی با استفاده از الگوهای موجود می‌توانند از تأثیر آمریکا جلوگیری کنند. در این پژوهش ضمن اشاره به پیمان‌های موجود در این حوزه که عموماً تک‌بعدی و ناکارآمد هستند، می‌کوشیم  تا با ترسیم وضعیت امنیتی حاکم بر منطقه، الگویی مناسب برای ترتیبات امنیتی همه‌جانبه و فراگیر ارائه دهیم. در پایان به این نتیجه خواهیم رسید که خلیج‌فارس از دیرباز همیشه مورد توجه قدرت‌های بزرگ فرا منطقه‌ای بوده به‌طوری‌که همیشه از این منطقه به‌عنوان یک منبع درآمد مناسب استفاده کرده‌اند و تنها راه برقراری امنیت در این منطقه و جلوگیری از تأثیرگذاری آمریکا متوسل شدن به الگوی امنیت دسته‌جمعی است.

کلیدواژه‌ها