چشم‌انداز ژئوپلیتیکی آمریکا در منطقه غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مطالعات منطقه‌ای دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

ترامپ به‌عنوان شخصیتی که رویکردی متمایز با اسلاف خود در عرصه سیاست خارجی آمریکا داشته، رهیافت متفاوتی را نیز در عرصه روابط بین‌الملل در دستور کار قرار داده است که از آن به‌عنوان دکترین خروج تعبیر می‌شود. ازجمله خروج از توافق پاریس، یونسکو، نفتا و برجام، این رهیافت‌ها در پرتو  اقداماتی ازجمله اصرار فشار در رقابت با اهرم‏سازی، بازی با انتخاب‌های حداکثری، قدرت‌طلبی، معتقد به ریسک منفی با بازدهی مثبت، کنترل هزینه و سود و با حالت سریع و ملموس و... مختصات رفتار سیاسی او را نشان می‌دهد. بر این اساس، سیاست ترامپ در منطقه غرب آسیا بر اساس یک‌جانبه‌گرایی دستوری، مبتنی بر طرح‌ریزی یک استراتژی جدید  است که به‌شدت خصمانه و تقابلی  می‌باشد. در پژوهش پیش رو ما قصد داریم به بررسی سیاست ترامپ نسبت به خلیج‌فارس بپردازیم و مؤلفه‌ها و استراتژی‌های سیاست خارجی او را در این زمینه مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها