نقش روسیه در امنیت منطقه غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه مازندران، پژوهشگر

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، پژوهشگر

چکیده

روسیه و منطقه غرب آسیا از روابط تاریخی بسیار دیرینه‌ای برخوردارند. این روابط طی سده‌ها و قرن‌های متمادی ادامه داشته و تأثیرات آن بر امنیت ملی، موجب بی‌توجهی به ترتیبات منطقه‌ای و مزایای آن شده بود. غرب آسیا مهم‌ترین کانون‌های منازعه در جهان بوده و شاید هیچ منطقه دیگری در جهان به ‌این ‌اندازه بحران‌ساز و تنش‌زا نبوده است. ریشه‌های منازعات در این منطقه راهبردی را می‌توان در اختلافات مرزی و سرزمینی، اختلافات قومی ‌و تعارضات ‌ایدئولوژیک، منابع طبیعی به‌ویژه نفت و گاز و دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای دانست که هرکدام به‌تنهایی بر معادلات امنیتی منطقه تأثیر می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها