نقش روسیه در امنیت منطقه غرب آسیا از منظر مکتب کوپنهاگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران (آسیای مرکزی و قفقاز)

چکیده

توجه به امنیت نوع ویژه­ای از سیاست است که می­توان آن را به طیف گسترد­ه­ای از موضوعات نسبت داد. نظریه مجموعه امنیتی با دستور کار فراخ­تر بررسی­های امنیت  که نه‌تنها بخش­های سنتی نظامی و سیاسی، بلکه بخش­های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را هم در برمی­گیرد. این مقاله می­کوشد تا تأثیر حضور روسیه از لحاظ امنیتی و نظامی را تحلیل کند. این نوشتار  درصدد پاسخ به این پرسش است که منافع روسیه در ایجاد امنیت نظامی و اقتصادی در منطقه غرب آسیا، بر اساس منظر مکتب کوپنهاگ چگونه تأمین می‌گردد؟ تجزیه‌وتحلیل داده­های موجود نشان می­دهد که منافع نظامی و اقتصادی روسیه در منطقه غرب آسیا، باعث شده است که این کشور در این منطقه حضور یابد و از اهمیت ویژه‌ای برایش برخوردار باشد و به این منطقه رویکرد امنیتی خاصی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها