نقش ایالات‌متحده آمریکا در امنیت منطقه غرب آسیا؛ بررسی تأثیرات سیاست‌های حمایتی ایالات‌متحده آمریکا از کردها در عراق و سوریه بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (1991 تا 2016 م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای (خاورمیانه) دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

حضور یک قدرت خارجی در منطقه خاورمیانه باعث گشته است تا رویه عادی در منطقه با اختلالاتی روبه‌رو گردد، از این جهت وقتی که ایالات‌متحده آمریکا سیاست‌های حمایتی را در راستای اهداف خود از برخی قومیت‌ها یا گروه‌ها اعمال می‌کند، به دنبال آن تأثیرات منفی آن را بر دیگر کشورهای منطقه مشاهده می‌کنیم. کردستان عراق و همچنین کردستان سوریه از مناطق و قومیت‌هایی هستند که آمریکا حمایت از آن‌ها برای رسیدن به اهدافشان را ابزاری برای رسیدن به منافع خود در منطقه قرار داده است. کشور ایران با داشتن مرز مشترک با عراق و همچنین قرار گرفتن در نزدیکی سوریه از این اقدامات تأثیر خواهد پذیرفت و مسئله مهم، اثرگذاری‌هایی است که بر امنیت ملی ایران وجود دارد، امنیت ملی بیشترین بُعد را از مرزهای ایران تأثیر می‌پذیرد تا بخش‌های دیگر که سیاست‌های آمریکا در خاورمیانه نفوذ بر کشور و خدشه وارد کردن بر امنیت ملی ایران تعریف می‌گردد. نتیجه‌ تحقیق در یک جمله این است که هدف آمریکا از سیاست‌های حمایتی، تأثیرگذاری آن بر ایران و تضعیف‌سازی آن است که این هدف ابتدا با تضعیف‌سازی عراق و سوریه شروع می‌گردد. روش و چهارچوب نظری این تحقیق بر واقع‌گرایی تهاجمی استوار است.

کلیدواژه‌ها