نقش ج.ا.ایران بر چالش‌های هم‌گرایی جهان اسلام در منطقه غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران

2 Master's degree in passive defense

3 کارشناسی ارشد حقوق و و پژوهشگر مسائل بین‎الملل

چکیده

استراتژی کلان امنیت جهان اسلام یکی از اصول بنیادی است که التزام داشتن قدرت دفاعی را عیان می‌سازد و می‌تواند در وحدت و هم‌گرایی جهان اسلام نقش مؤثری ایفا کند. ایران در کانون و مرکز ثقل جغرافیای شیعیان است. ازاین‌رو، می‌تواند این قلمرو را رهبری نماید، به‌گونه‌ای که علاوه بر محوریت جهان تشیع، موقعیت محوری در جهان اسلام نیز خواهد یافت. ایران با بهره‌گیری از مؤلفه‌های تأثیرگذاری همچون وحدت کلمه، دشمن مشترک، آرمان مشترک، استقلال و نفی وابستگی، مردم‌گرایی و مقاومت در جنگ هشت‎ساله، تبدیل به الگو شده و زمینه هم‌گرایی بیشتر با ملت‌های مسلمان شرق مدیترانه را فراهم ساخته است که این منجر به ایجاد یک قلمرو فضایی با مرکزیت ایران خواهد شد. این پژوهش تلاش دارد تا با رویکردی توصیفی- تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، چگونگی تأثیر نقش‌آفرینی منطقه­ای جمهوری اسلامی ایران بر چالش‌های هم‌گرایی جهان اسلام را بررسی نماید. نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می‌دهد که ایران با بهره‌مندی از موقعیت کانونی در محدوده ژئوپلیتیکی، نقشی مؤثر در تحولات منطقه، سعی در گسترش حوزه نفوذ و قلمروخواهی در منطقه غرب آسیا دارد، چون این منطقه در راهبرد منطقه‌ای ایران از جایگاه مهمی برخوردار است و همچنین ایران در هم‌گرایی جهان اسلام در قرن بیست­ویک، نه‌تنها می­تواند رهبر جهان اسلام در منطقه در کلیه ابعاد سیاسی، اقتصادی و نظامی باشد، بلکه رهبری جهان اسلام را بر عهده گیرد.

کلیدواژه‌ها