واکاوی جایگاه نفت در راهبرد امنیتی ایالات‌متحده آمریکا در منطقه غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روابط بین‎‎الملل دانشگاه خوارزمی

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تفکرات نظامی و استراتژیک آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم دچار تحولات بنیادی شد، به‌گونه‌ای که آمریکا برای تسلط بر مناطق دارای نفت به کنترل و حضور نظامی در این منطقه پرداخته است. منطقه غرب آسیا به دلیل موقعیت ژئواستراتژیک خاص خود، همواره در طول تاریخ، شاهد حضور قدرت‌های خارجی در دامان خود بوده و کشف منابع عظیم نفتی در منطقه نیز اهمیت آن را دوچندان ساخت. در این میان آمریکا سهمی بیشتر از دیگر قدرت­ها در منطقه داشته است. جنگ دوم خلیج‌فارس و بحران متعاقب آن در سال 1990 میلادی، باعث تقویت موقعیت نظامی منطقه­ای آمریکا شد. تحرکات و اقدامات آمریکا در منطقه غرب آسیا همواره مبتنی بر یک رشته علایق و اهداف ویژه منطقه­ای بوده است که ازجمله  مهم‌ترین آن‌ها، می‌توان به نفت و حفظ ثبات منطقه­ای اشاره کرد. تداوم حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا بعد از جنگ دوم خلیج‌فارس، نقش مهمی در راهبرد امنیتی این منطقه داشته است. این مقاله به دنبال آن است تا به واکاوی تأثیر نفت در سیاست امنیتی ایالات‌متحده آمریکا در این منطقه، بپردازد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله این است: تأثیر نفت در راهبردی امنیتی ایالات‌متحده آمریکا در غرب آسیا چیست؟ یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که وابستگی آمریکا به منابع نفتی باعث حضور نظامی در منطقه غرب آسیا، ایجاد پایگاه‌های نظامی برای تسلط بر منابع نفتی و حفظ جریان مستمر صادرات نفت شده است. اطلاعات و داده‏های تحقیق به‎طورعمده متکی به منابع کتابخانه­ای و اسناد تاریخی است و نویسندگان می‏کوشند با استناد به شواهد و رویدادهای مهم تاریخی، به تحلیل و تأثیر نفت در راهبرد امنیتی ایالات‌متحده آمریکا در غرب آسیا بپردازند.

کلیدواژه‌ها