ماهیت شناسی وهابیت نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد جغرافیای سیاسی

چکیده

یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های تحرک و تهاجم وهابیت در سطح منطقه و کشورهای اسلامی‌، ترس و وحشت آنان از گسترش فرهنگ برخاسته از انقلاب اسلامی، بیداری و خودآگاهی قرآن محور در میان جوانان و دانشمندان تحصیل کرده و استقبال آنان‌از این حرکت اصیل ومذهب نورانی مطابق با سنت راستین وناب محمدی (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله وسلم) است، که با پی جوئی رفتار آنان می توان عمق وحشت آنان را از  نفوذ بیداری و آگاهی مسلمانان امروز از اسلام واقعی و مکتب انقلاب اسلامی درک نمود. بدین ترتیب شاهد آن هستیم که چگونه با جنایات شرربار خود که با حمایت حاکمان غربی و حامیان پرعناد مذهبی آن، نام جهاد فی سبیل الله و اصلاح دینی به خود گرفته است تصرفات سیاسی خود را صبغه مذهبی داده و آن را مقدس جلوه می دهند و این مقاله ضمن کالبد شکافی تاریخی در کشف علت بروز این تحولات تلاش دارد تا نقش پنهان حاکمان عرب و حامیان غرب را در این راستا مشخص و آینده این عملکرد را پیش بینی نماید.

کلیدواژه‌ها