بررسی تأثیر بعد سیاسی مکتب امنیتی ج.ا.ایران بر چالش‌‌‌های امنیتی رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین(

چکیده

گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اکنون شاهد بلوغ مکتب امنیتی با ویژگی‌های اسلامی در منطقه و جهان می‌باشیم. این مکتب امنیتی در رویاروی‌با سایر مکاتب امنیتی قرار گرفته و اثرات امنیتی ویژه‌ای برجای گذاشته است. تا‌جائی‌که رفتار برخی مکاتب را تغییر و حتی دگرگون ساخته است. رژیم‌صهیونیستی نیز‌در تقابل با مکتب امنیتی ج.اسلامی ایران، از این امر مستثنی نبوده و چالش‌های امنیتی‌آن رژیم را تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا طبیعی است که واکنش های این رژیم نیز‌اثرات منفی بر مکتب امنیتی ما بگذارد. بنابراین شناخت اثرات مکتب امنیتی ج.ا.ایران در سایر مکاتب و بررسی واکنش های احتمالی در جلوگیری از غافلگیری از ضروری‌‌‌ترین و محوری‌‌‌ترین مباحث در موضوع مقابله با تهدیدها، تأمین امنیت و دفاع از یک ملت بشمار می‌‌‌آید. امیر مؤمنان علی(علیه‌السلام) دراین باره می‌‌‌فرمایند: «من نام عن عدوّه انبهته المکاید. کسی که در برابر دشمنش به خواب رود (از او غافل بماند) حیله‌‌‌های (غافلگیرانه دشمن) او را از خواب بیدار می‌‌‌کند.» (غررالحکم:344). این پژوهش ضمن بررسی ابعاد مکتب امنیتی ج.ا.ایران، در پی پاسخ به این پرسش‌است که چگونه بعد سیاسی مکتب امنیتی ج.ا.ایران بر چالش‌های امنیتی رژیم‌صهیونیستی موثر است؟ 

کلیدواژه‌ها