تحولات ژئوپلیتیک جنوب غربی آسیا، چالش ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت راهبردی و پژوهشگر موضوعات سیاسی و بین المللی

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی

چکیده

این پژوهش با رویکردی راهبردی در حوزه تحولات ژئوپلیتیک منطقه آسیای جنوب غربی به بررسی قوت‌ها‌، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات ج.ا.ایران پرداخته و راهبردهایی را برای تامین امنیت و منافع ملی ایران ارایه نموده است. بنابراین سئوال اصلی این مطالعه این است که در تحولات ژئوپلیتیک کنونی در منطقه آسیای جنوب غربی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها، تهدیدات و راهبردهای اثربخش جمهوری اسلامی ایران کدامند؟ در این پژوهش طی یک فرآیند معین با استفاده از روش SWOT راهبردهای اثربخش برای جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحولات ژئوپلیتیک منطقه ارایه می شود. طبق یافته های پژوهش، راهبردهای ارایه شده عبارتند از: راهبرد تنش‌زدایی و اعتمادسازی، راهبرد مقابله با حضور و نفوذ آمریکا، راهبرد ثبات سازی، راهبرد رهایی منطقه، راهبرد مقابله با منزوی سازی و امنیتی سازی ایران، راهبرد مدیریت از بحران‌های منطقه‌ای و راهبرد نقش آفرینی.

کلیدواژه‌ها