ریشه یابی عوامل ایجاد و رشد گروه های افراطی و تروریستی در منطقه غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده

منطقه غرب آسیا (که بخش مهمی از خاورمیانه را در بر می گیرد) از پرتنش ترین و حساسیت زا ترین مناطق جهان می باشد. در دوره معاصر، همواره خشونت و ناآرامی به انحای مختلف، از جنگ گرفته تا ترور، انقلاب و کودتا در این منطقه جاری بوده است. در این میان، تروریسم، به خصوص در شرایط فعلی، از مهمترین دلایل ناآرامی و خونریزی ها بوده که توجه بسیاری از دولت ها و ملت های جهان را به خود جلب کرده است. خطر تروریسم، آنگاه برای همه جهانیان جدی تر احساس شد که دامنه آن از سطح منطقه فراتر رفت و سراسر جهان را در بر گرفت. با این وجود، تابحال بیشتر عکس العمل ها و راه حل ها در برابر این مساله و در جهت صلح و آرامش در منطقه، شتابزده و سطحی نگر بوده است و به همین دلیل نیز کمترین نتیجه را داشته است. این پژوهش در نظر دارد به عوامل زیرساختی و ریشه ای ایجاد، تولید و بازتولید خشونت و تروریسم در منطقه بپردازد. یافته های تحقیق، ضمن معرفی مهمترین عوامل زیرساختی دخیل در پدیده تروریسم در منطقه، بر این مطلب تاکید دارد که تابحال تلاش برنامه ریزی شده ای در جهت حل ریشه ای مسائل مولد خشونت در منطقه انجام نشده و برای حل این معضل و دستیابی به صلح و امنیت در منطقه، راه اساسی، حل ریشه ای این مسائل است که هرچند مسیری نسبتا طولانی، اما مطمئن به سوی صلح پایدار می باشد.

کلیدواژه‌ها