امکان سنجی حمله پیشگیرانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

    رژیم صهیونیستی تاکنون چندین مرحله حمله پیشگیرانه به تأسیسات هسته­ای کشورهای اسلامی از جمله اوسیراک عراق در سال 1981م و دیرالزّور سوریه در سال ۲۰۰۷م داشته است. این رژیم قریب به 20 سال می­باشد که گزینه حمله نظامی پیشگیرانه به تأسیسات هسته­ای جمهوری اسلامی ایران را در رأس تبلیغات رسانه­ای و سیاست خارجی خود قرار داده است. امّا تاکنون جسارت واکنش نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را نداشته است. پژوهش حاضر ضمن بررسی عواملی که سبب عدم واکنش رژیم صهیونیستی بوده است، تلاش نموده تا در راستای پاسخ به سؤال اصلی پژوهش (حمله پیشگیرانه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران امکان خواهد داشت؟) عوامل‌ اقدام‌ جنگ‌ آن رژیم را نیز مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای- اسنادی(واقعی و مجازی) می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات؛ فیش­برداری و یادداشت برداری بوده است.

کلیدواژه‌ها