نفوذ منطقه ای امارات متحده عربی در غرب آسیا و شمال آفریقا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روابط بین الملل (نویسنده مسئول)

2 کارشناس ارشد حقوق بین الملل

چکیده

با شکل‌گیری امارات متحده در 1971 شاهد تلاش های این کشور برای افزایش قدرت منطقه ای خود هستیم. این کشور  از آنجا که برای تبدیل‌شدن به قدرت منطقه‌ای توانایی رقابت با کشور های پرجمعیت و دارای وسعت سرزمینی را ندارد بنابراین تلاش داشته است تا با ائتلاف ها، جلب همکاری با قدرت های بزرگ، تقویت قدرت نظامی ،گسترش ارضی و حضور فعال تر در غرب آسیا و شمال آفریقا کمبود خود را جبران کند. در این مقاله پرسش اصلی اینست که راهبرد های امارات متحده عربی در جهت افزایش نفوذ منطقه ای در غرب آسیا و شمال آفریقا چیست؟ و در پاسخ به پرسش این فرضیه طرح شده است که امارات متحده عربی با احداث جزایر مصنوعی، افزایش خرید و ایجاد پایگاه های نظامی،  دسیسه و حمله نظامی در قبال کشورها سعی در افزایش نفوذ منطقه ای خود دارد.

کلیدواژه‌ها