تحلیلی بر وضعیت و زمینه ‎های بحران محیطی در غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه جغرافیای واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

ژئوپلیتیک برتر و قرار گرفتن در حد فاصل قدرت­های بزرگ بین‌المللی، منشأ مواد خام ارزان ‌قیمت برای اقتصاد دنیا و کانون انرژی جهان به خصوص نفت و گاز و بازار بزرگ مصرف تولیدات کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته، آسیای غربی را به کانون توجه جهان تبدیل کرده است. در واقع این منطقه صرفاً به عنوان زمین حاصلخیزی برای قدرت­های جهان بوده و البته هیچ‌گونه کُنشی برای حفظ حیات اکوسیستم این حوزه از سوی ذی­نفعان بین­المللی وجود نداشته و بحران­های محیطی بیش از پیش به عنوان تهدیدکننده محیط زیست این منطقه از جهان مسأله­ساز است. اساساً مراقبت از اکولوژی منطقه غرب آسیا نیازمند توسعه نظام­های هشداردهنده، بازتعریف اولویت­های سیاست­های ملی و بین­المللی در این منطقه و در اولویت قرار دادن امنیت اکولوژیکی در سیاست­گذاری­ها و برنامه­ریزی­هاست. این پژوهش با روشی توصیفی-تحلیلی بحران­های موجود در مورد محیط زیست منطقه غرب آسیا را تبیین می­کند و عملکرد کشورهای واقع در این منطقه از جهان را راجع به مسأله مورد بحث ارزیابی کرده و به ارائه راهکارهای مطلوب می­پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که غرب آسیا پیشرفت‌های زیادی در زمینه مدیریت محیطی داشته است، اما باید تأکید بیشتری بر رفع محرک‌های موجود در تغییرات زیست‌محیطی، به‌جای اثرات آن‌ها لحاظ شود.

کلیدواژه‌ها