ایجاد جبهه ضد استکباری با حضور حداکثری دولت های منطقه غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی مقطع دکتری دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

غرب آسیا یکی از مناطق پرتنش و منازعه‌آمیز و در عین حال از مناطق حیاتی در این کره خاکی است که همواره مورد توجه قدرت‌های بیگانه بوده است. یکی از خصوصیت‌های این منطقه، ادامه‌دار بودن نزاع و درگیری است. بحث ناامنی در غرب آسیا همواره در مناسبات کشورهای منطقه نقش داشته است اما حضور استکباری آمریکا بیشتر مورد توجه است و دارای ابعاد گسترده‏‌تری نیز شده است. در واقع سطح اقدامات جبهه استکبار به رهبری آمریکا  و فعالیت‌های صورت گرفته  توسط آن ها پیامدهایی را متوجه این منطقه کرده است. رویکرد ایران در محیط پیرامونی خود بر اساس امنیت مبتنی بر همکاری و مشارکت  با الگوی «موازنه تهدید» قرار دارد. در این رویکرد، مشارکت جدی تمامی کشورهای منطقه درسازماندهی ساختار امنیتی منطقه ای و همکاری مؤثر در این خصوص در اولویت قرار می گیرد. از سوی دیگر، حضور مداوم قدرت های فرامنطقه ای در ترتیبات امنیت منطقه ای نفی و این حضور عامل عمده ای در جهت افزایش تعارضات و تنش ها در سطح منطقه تلقی می شود.

کلیدواژه‌ها