تغییر و تداوم در اصول امنیت ملی رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

رژیم صهیونیستی را می‌توان امنیتی‌ترین موجودیت سیاسی در میان واحدهای سیاسی بین‌الملل قلمداد کرد. رژیم صهیونیستی علی‌رغم دغدغه بسیار زیاد نسبت به مسائل امنیتی و دفاعی، اما فاقد راهبرد رسمی امنیت ملی یا آموزۀ دفاعی است که خود این امر نیز نشات گرفته از ضعف‌های ساختاری این رژیم می‌باشد. لکن، با بررسی نوشته‌ها، اسناد و گفته‌های اعمالی و اعلانی رهبران رژیم صهیونیستی و با بررسی راهبردهایی که صهیونیست‌ها از زمان مهاجرت به فلسطین تابه‌حال به کار گرفته‌اند، می‌توان به برخی از اصول کلی امنیت ملی رژیم صهیونیستی نائل شد. در این چارچوب مقالۀ حاضر در پی پاسخ دادن به این سوال است که اصول امنیت ملی رژیم صهیونیستی در چه حوزه‌هایی تغییر و در چه حوزه‌هایی تداوم داشته است؟. این مقاله با روش توصیفی-تبیینی، نشان می‌دهد که اصول امنیت ملی رژیم صهیونیستی با گذشت بیش از هفتاد سال از موجودیت رژیم اشغالگر قدس، در برخی موارد تداوم داشته و در برخی موارد نیز با تغییر شرایط راهبردی این رژیم و همچنین مطرح شدن موضوعات جدید در حوزۀ نظامی‌گری و جنگ‌افزارها و به طور کلی تغییر شکل و نوع تهدیدات از تهدیدات سخت به تهدیدات هوشمند، دگرگون شده است که همین امر بر دکترین نظامی و امنیتی این رژیم نیز تاثیر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها