جمهوری اسلامی ایران، محور مقاومت و شکل‌دهی نظم منطقه‌ای غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، مقاومت و مبارزه با استکبار جهانی به مهم‌ترین راهبرد عملی سیاست خارجی ایران تبدیل شده است. به‌گونه‌ای که امروزه شبکه‌ای از کنشگران انقلابی در عرصه جهانی متأثر از این آموزه‌ها و در چارچوب محور مقاومت علیه نظام سلطه فعالیت می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران، با بهره‌گیری از رویدادهای منطقه‌ای، به‌عنوان یک کنشگر فعال در منطقه عمل کرده و با حمایت از محور مقاومت جایگاه خود را در معادلات امنیتی منطقه تقویت کرده است. درحالی‌که ایران توانسته است پس از انقلاب اسلامی نفوذ امنیتی خود در منطقه را افزایش دهد، به‌طور هم‌زمان با اتحادهای منطقه‌ای ضد محور مقاومت و مخالفت‌های بین‌المللی مواجه بوده است. با این حال محور مقاومت اینکه چه عاملی باعث تقویت نفوذ ایران و محور مقاومت در منطقه غرب آسیا شده است سوالی است که تلاش می شود در این مقاله به آن پاسخ داده شود. استدلال نویسندگان این است که جمهوری اسلامی ایران با استفاده از پیوندهای تاریخی و استفاده هم‌زمان از قدرت سخت و نرم، توانسته است نفوذ راهبردی خود را در سطح منطقه‌ای تعمیق ببخشد. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر مطالعه موردی است و شیوه گردآوری پژوهش مبتنی بر مصاحبه با خرگان و مطالعه متون و سایت‌های تحلیلی و راهبردی است.

کلیدواژه‌ها