برندسازی ملی آمریکا و روسیه در دیپلماسی دیجیتال (مورد مطالعه؛ حساب توئیتری وزارتخانه‌های خارجه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه وزارتخانه‌های خارجه آمریکا و روسیه از رسانه‌های اجتماعی نظیر توئیتر برای طنین روایت‌های ملی و برندسازی ملی خود استفاده می‌کنند. آمریکا و روسیه درصدند تا تضاد منافع خود را وارد فضای مجازی کنند و جهان موازی را از طریق کانال‌های دیجیتالی خود ایجاد کنند. نبرد اصلی آمریکا و روسیه بر سر افکار عمومی بوده تا نظم مورد نظر خود را از طرق برندسازی ملی در جهان موازی دیجیتالی بوجود آورند. بر همین مبنا در این مقاله سعی شده از طریق کدگذاری سه مرحله‌ای در محتوای توئیتر وزارت خارجه آمریکا و روسیه به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که چگونه آمریکا و روسیه به‌دنبال ایجاد برندسازی ملی خود از طریق دیپلماسی دیجیتال هستند و تفاوت رویکرد این دو دولت چیست؟ در مقام پاسخ، اشاره می‌شود که هنگام بازبینی و مطالعه دو حساب توئیتری وزارت خارجه آمریکا و روسیه، این وزارتخانه‌ها سعی در برجسته‌سازی دو برند ملی «مفهوم» از خود داشته‌اند. در حالی که آمریکا بدنبال حفظ نقش هژمونی خود در جهان و جهانی‌سازی نظم لیبرال دموکراسی بوده‌است، روسیه نیز به‌نوبه خود در تلاش برای بازتعریف نقش رهبری خود در جهان و مبارزه با نظم یکجانبه‌گرایانه آمریکا بوده‌است. این باز تعریف و مبارزه روسیه با نظم مطلوب آمریکا موجب شده تا روسیه، هویت و نقش تاریخی اتحاد جماهیرشوروی را سرلوحه عملکرد سیاسی امروز خود قرار دهد، این موضوع در حالی است که آمریکا می‌خواهد با حفظ نقش هژمونی و بسط ارزش‌های خود، هم به ارزش‌های جهان شکل‌ دهد و هم روایت خود از دولت‌های مورد هدفش را بر اساس ارزش‌ها و فرهنگ آمریکایی تحلیل کند. در این مقاله سعی شده با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، به معانی پنهان محتوای توئیت‌های وزارت خارجه آمریکا و روسیه دست پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها