اهمیت استراتژیک دریای مدیترانه برای قدرت‌های فرا منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشگاه تهران

چکیده

دریای مدیترانه دارای ژئوپلیتیک حساسی برای سه قاره آسیا، آفریقا و اروپا می‌باشد که طی سالیان اخیر به دلیل کشف ذخایر هیدروکربنی، اهمیت آن چند برابر شده است. افزایش تنش‌های منطقه‌ای که باعث گسترش حضور نظامی قدرت‌های فرا منطقه‌ای نیز شده است، خود نشانگر بالا رفتن اهمیت نظامی دریای مدیترانه می‌باشد. مقاله حاضر به دنبال بررسی اهمیت دریای مدیترانه برای قدرت‌های فرا منطقه در بحث حضور نظامی آن‌ها می‌باشد. روش تحقیق به‌صورت کمی نظام‌مند با روش توصیفی صورت پذیرفته است. به‌منظور پاسخ دادن به سؤالات پژوهش، نگارندگان به بررسی متون علمی و پرسشنامه پرداخته و پایایی آن را به‌وسیله نرم‌افزار SPSS سنجش گردیده است. جامعه آماری این تحقیق با بهره‌مندی از نظرات صاحب‌نظران و نخبگان رشته‌های علوم سیاسی، روابط بین‌الملل و اقتصاد و هم‌چنین فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری و ارشد در دانشگاه‌های تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی، به‌عنوان جامعه نمونه این تحقیق در نظر گرفته‌شده‌اند که تعداد آن‌ها به‌صورت تمام شمار 70 نفر تعیین گردیده است. همچنین داده‌های گردآوری‌شده از طریق روش دلفی فازی مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصله در قالب یازده گویه جمع‌آوری‌شده و تقدیم جامعه آماری قرارگرفته است. تقویت ناتو در مقابل روسیه(آمریکا)، ایجاد ظرفیت بالای واکنش سریع در منطقه(آمریکا)، حفظ امنیت مسیر دریایی و زمینی ابتکار یک جاده- یک کمربند (چین)، مقابله با فعالیت‌های ناتو (روسیه)، کاهش آسیب‌پذیری در مواقع غافلگیری (روسیه) از مهم‌ترین دلایل حضور نظامی آمریکا، چین و روسیه در دریای مدیترانه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها