امنیت داخلی در ساحت اقناع عمومی و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

3 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

هدف اصلی این مقاله پرداختن به مسأله امنیت داخلی از منظر «اقناع عمومی» و «اقتدار ملی» است. استدلال می‌شود در چارچوب امنیت داخلی، اقناع عمومی جامعه در سایه کارآمدی، پاسخ‌گویی و چرخش نخبگان حاصل خواهد شد و اقتدار ملی حاکمیت از طریق استقلال سیاسی، وحدت قوا و انسجام نیروهای حافظ امنیت محقق خواهد شد. به عبارت دقیق‌تر، اقناع عمومی در شرایطی حاصل خواهد شد که حاکمیت به سه مطالبه اصلی جامعه یعنی کارآمد بودن ساختارهای خود، پاسخ‌گویی تمام مسئولان، و چرخش نخبگان حکومتی به تناوب و به صورت دوره‌ای پایبند باشد. سؤال اصلی این است که امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران چگونه و با چه سازوکاری تأمین می‌گردد؟ نتایج تحقیق بیانگر این موضوع می باشد که؛ امنیت پایدار داخلی جز با نگاه ایجابی به مقوله امنیت حاصل نخواهد شد؛ چرا که هر نظام سیاسی که توجه و اعتنایی به صدای مردم و تفاوت دیدگاه‌ها و رویکردهای سیاسی- فرهنگی جامعه نداشته و نتواند پاسخ معتبری به مطالبات اجتماعی بدهد و از طرفی در درون خود حاکمیت نیز فاقد اتحاد و انسجام لازم باشد، نمی تواند دارای اقتدار باشد و در این راستا پیشنهادهایی را در پایان ارائه می دهد. روش تحقیق به لحاظ نوع تحقیق، توصیفی - تبیینی و به لحاظ روش‌شناسی تحقیق، روش کیفی است. روش گردآوری داده‌ها نیز کتابخانه‌ای، اینترنتی، اسنادی و مطالعات میدانی/مشاهدات تجربی می باشد.

کلیدواژه‌ها