بررسی کاربرد جنگ شناختی در حوزه های عملیاتی سازمان ناتو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبری دانشگاه عالی دفاع ملی

3 استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه امام صادق (علیه السلام)

چکیده

فناوری اطلاعات طی چند دهه‌ی گذشته دستخوش تحولات شگرفی شده است؛ در واقع توسعه کمی و کیفی رایانه‌ها، تبلت‌ها، گوشی‌های هوشمند، همچنین جهانی شدن شبکه اینترنت، توسعه شبکه های اجتماعی به عنوان روش ارجح ارتباط و بسیاری دیگر از پیشرفت‌های تکنولوژیک در زمینه اطلاعات، یک انقلاب جدیدی در حوزه فناوری اطلاعات به‌وجود آورده است. از سویی به‌کارگیری این فناوری‌ها در حوزه عملیاتی سازمان‌های نظامی از جمله سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) سبب شده تا توجه بیشتر به جنگ افزارهای نوین در کشورهای مختلف ضروری تلقی گردد. در چارچوب ابزارهای عملیات نظامی جدید، ناتو جنگ افزارهای شناختی را به عنوان حوزه ای جدید به حوزه های پیشین هوایی، دریایی، زمینی، فضایی و مجازی اضافه کرده و ذهن انسان را به عنوان عرصه جدیدی برای کارزار نظامی تعریف کرده است. در همین راستا، پژوهش حاضر در پی بررسی کاربرد جنگ شناختی در حوزه عملیاتی ناتو می‌باشد. در واقع این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که جنگ شناختی چه کاربری را در حوزه عملیاتی ناتو دارد؟. فرضیه تحقیق این است که هرچند ناتو اقدامات خود در حوزه جنگ شناختی را «دفاع» در مقابل «دشمنان» معرفی کرده ولی از سویی توسعه تکنیک‌های جنگ شناختی توسط این سازمان را برای حفظ «مزیت تاکتیکی» می‌دانند. پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته و گردآوری اطلاعات به‌ صورت مطالعات کتابخانه‌ای و اسنادی شامل کتاب‌ها، مقالات تخصصی و اینترنت بوده است.

کلیدواژه‌ها