تبیین نظام مند تهدیدات ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران در منطقه غرب آسیا در گام دوم انقلاب اسلامی ایران (با ارائه الگو بر اساس مدل استراوس-کوربین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام علی(ع)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه امام علی(ع)

چکیده

تهدیدات ژئوپلیتیکی نوعی از تهدیدات هستند که بر اساس مؤلفه­ها و واقعیت­های ژئوپلیتیکی موجود، امنیت و منافع ملی کشورها مورد تهدید قرار می­گیرند. در این میان، ج.ا.ایران با توجه به هویت و ژئوپلیتیک خاص خود، در گام اول انقلاب اسلامی در موارد متعددی مورد تهدید و حتی تجاوز قرار گرفته است؛ اما در نهایت علی­رغم فراز و نشیب‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی-امنیتی توانسته تهدیدات شکل گرفته را دفع و حتی برخی از آنها را به فرصت تبدیل نماید و در راستای شکل‌دهی به نظم ژئوپلیتیک منطقه‌ای مورد نظر خود گام‌های مؤثری بردارد. اما اینک در شروع گام دوم انقلاب اسلامی، پا به پای پیشرفت‌ها و موفقیت‌های به دست آمده در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی، دشمنی دشمنان هویتی و قدرتی نمایان‌تر، عرصه‌های تهدید گسترده‌تر و افق رویارویی روشن‌تر شده است. وضعیت و شرایط کنونی و چشم‌انداز پیش‌رو در گام دوم انقلاب اسلامی، ضرورت شناخت تهدیدات ژئوپلیتیکی منطقه­ای بر ضد ج.ا.ایران را دو چندان نموده است. از این رو، در این پژوهش با روش تجزیه و تحلیل کیفی روند تحولات نظم ژئوپلیتیک منطقه جنوب غرب آسیا مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در ادامه، بر اساس روش GT مقوله های اصلی متن استخراج، تهدیدات موجود و در حال شکل‌گیری بر علیه موجودیت ج.ا.ایران و وجودِ انقلاب اسلامی، تبیین و بر اساس مدل نظام‌مند استراوس-کوربین، راهبرد‌های مؤثر برای مقابله با تهدیدات ژئوپلیتیکی ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها