استراتژی چهار دهه تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه لرستان

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روابط واشنگتن و تهران همواره خصمانه و در برخی از مقاطع نیز پتانسیل درگیری بین دو کشور کاملاً نمایان بوده است. در این میان اگرچه کنش‏ های رفتاری ایالات متحده در هر دوره ‏ای به تناسب گفتمان و سیاست خارجی هر رئیس‏ جمهور ابعادی خاص داشته است، کنکاش در پَس همه‏ ی کنش ‏های آمریکا نشان از نوعی ثبات رویکردی دارد که می‏ توان آن را اصلی‏ ترین استراتژی آمریکا قلمداد کرد. این استراتژی پنهان، استراتژی لبه‏ ی پرتگاه (تقابل تا آستانه فاجعه) با هدف وادار کردن ایران به سازش یا عقب‏ نشینی از اهداف و آرمان‏ های خود بوده است. سوال پژوهش مبتنی بر این فرض، آن است که: اصلی‏ ترین استراتژی شکل دهنده به تقابل آمریکا با ایران و راهبرد جمهوری اسلامی در برابر آن چه بوده است؟. فرضیه ‏ی مقاله این است که ریشه‏ ی همه‏ ی اقدامات آمریکا برآمده از استراتژی لبه‏ ی پرتگاه با سه وجه تحریم، تهدید نظامی و اجماع ‏سازی می‏ باشد و راهبرد ایران در مقابل آن صبر استراتژیکِ منجر به مقاومت اقتصادی، افزایش نفوذ منطقه‏ ای و شکست گزینه‏ ی اقدام نظامی آمریکا بوده است. رویکرد این مقاله کیفی و روش پژوهش آن توصیفی- تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها