نویسنده = ��������������������� ����������
چشم‌انداز ژئوپلیتیکی آمریکا در منطقه غرب آسیا

دوره 5، شماره 3، مهر 1400، صفحه 9-42

سیروس حاجی‌زاده