سیاست بالکانیزاسیون رژیم صهیونیستی در خاورمیانه (با تأکید بر کردهای عراق)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،

3 استادیار گروه روابط بین الملل، دانشگاه امام صادق علیه السلام، تهران، ایران.

چکیده

یکی از راهبردهای رژیم صهیونیستی در خاورمیانه، بالکانیزه کردن این منطقه است. رژیم صهیونیستی که با چالش‌ها و معضلات امنیتی متعددی روبه‌رو است، بهترین اقدام برای فائق آمدن بر این مشکلات و تداوم بقا در محیط منطقه‌ای خاورمیانه را تضعیف کشورهای موجود در غرب آسیا و بر همین اساس، بالکانیزه کردن این منطقه می‌داند. پژوهش حاضر با روش توصیفی– تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که اهمیت و جایگاه کردهای عراق در سیاست بالکانیزاسیون خاورمیانه توسط رژیم صهیونیستی چیست؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بالکانیزه کردن خاورمیانه یکی از سیاست‌های اصلی رژیم صهیونیستی در قالب دکترین‌های مختلف آن به‌ویژه دکترین پیرامونی می‌باشد که بارقه‌های آن را می‌توان در سرتاسر اقلیت‌های قومی و مذهبی منطقه مشاهده کرد. در این میان با توجه به پراکندگی کردها در قلب خاورمیانه و در چهار کشور مهم منطقه و بهره‌مندی از مزیت‌های ژئوپلیتیکی متعدد، این گروه بهترین گزینه برای سیاست بالکانیزه کردن خاورمیانه از سوی رژیم صهیونیستی به‌حساب می‌آید. در این بین، کردهای عراق هم به‌عنوان ستون فقرات کردهای منطقه به سبب ویژگی های منحصر به فردی مانند هم‌مرز بودن با جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن منابع غنی نفت، مورد توجه ویژه رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. از همین رو رژیم صهیونیستی همواره با هدف تغییر مرزهای ژئوپلیتیکی خاورمیانه و تضعیف کشورهای حاضر در آن، از استقلال‌طلبی کردها به ویژه کردهای عراق حمایت نموده است.

کلیدواژه‌ها