بررسی آثار سلبی استراتژی امریکا در قبال مصر بر منافع جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی دولت السیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران

2 استاد مدعو دانشگاه مازندران

3 مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

4 فارغ التحصیل دانشگاه علامه طبابایی

چکیده

یکی از اهرم هایی که باعث کاهش نفوذ و ضربه زدن به جمهوری اسلامی در منطقه می شود، کمک­های خارجی ایالات متحده آمریکا در قالب رشوه سیاسی به کشورهای تأثیرگذار در معادلات ژئوپلیتیکی است. در این رابطه، مصر از دیرباز تا به امروز، وابستگی شدیدی به کمک­های خارجی (اقتصادی و نظامی) آمریکا داشته است و در قبال آن می­بایست، تقاضاها و خواسته­هایی را نیز عملیاتی کند. از این منظر، پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این سؤال اصلی است که ابزار کمک خارجی آمریکا در قبال مصر، چگونه موجبات تیره شدن روابط مصر و ج.ا.ایران را فراهم کرده است؟ نتایج تحقیق نشان می­دهد که کمک خارجی ایالات متحده آمریکا به عرصه ای برای وابستگی دولت مصر در قالب رابطه «حامی- مشتری» تبدیل شده است. تا آنجا که، کمک های خارجی به مثابه ابزار و رشوه سیاسی جهت نفوذ و تحت فشار گذاشتن مصر در روابط با جمهوری اسلامی ایران صورت بندی شده است. از این رو، به نظر می­رسد نتوان بر اساس پیوند «عربی- غربی» و تا زمانی که وابستگی نظامی- اقتصادی مصر در پرتو کمک های خارجی ایالات متحده آمریکا وجود داشته باشد، شاهد نگرش عادی سازی و تنش زدایی در روابط ج.ا.ایران و مصر باشیم.

کلیدواژه‌ها