بررسی رفتار کشورهای عربی منطقه غرب آسیا با رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشگاه عالی دفاع ملی.

2 استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

باگذشت زمان، رفتار غالب کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی ازمناقشه و نزاع برسرمسأله فلسطین، به صلح تغییر پیدا کرد؛ لذا روابط فردی و در ابتدا به صورت مخفیانه، به سمت ائتلاف عربی- عبری وعادی سازی روابط حرکت کرد. این پژوهش درچهارچوب نظریه موازنه منافع رندل شولر، و به روش توصیفی- استنباطی، به بررسی رفتارکشورهای عربی منطقه غرب آسیا با رژیم صهیونیستی می‎پردازد. منفعت اساسی مشترک در این ائتلاف عربی- عبری، مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی ایران و جلوگیری از تبدیل شدن آن به هژمونی منطقه غرب آسیا است. منافع مشترک اقتصادی، سیاسی، امنیتی، نظامی با محوریت خروج ازانزوا و تحصیل یا حفظ مشروعیت داخلی و ایجاد یا حفظ هویت، اهداف دیگر این اتئلاف می‌باشند. درنهایت، مقاله به تحلیل یافته ها براساس معیار بقاء محوری، ازمیان معیارهای موازنه منافع، می‎پردازد. طبق یافته های پژوهش، هدف اساسی این ائتلاف؛ حفظ حاکمیت و جایگاه قدرت‌های کوچک و بزرگ منطقه دربرابر نفوذ جمهوری اسلامی ایران و سیاست استکبارستیزی وظلم ستیزی آن که به تعبیرآنها «توسعه طلبانه» نامیده می‌شود، دانسته شده است. همچنین درصورت تبدیل شدن ایران به هژمون منطقه، تمامی کشورهای عربی منطقه غرب آسیا، تحت تاثیر قرار می‎گیرند. درنهایت، بیان می‎شود که ائتلاف مذکور به علت تقابل چندقطبی قدرت وچندقطبی ایدئولوژی در منطقه غرب آسیا، به­علاوه بازیگران فرامنطقه ای، یک موازنه ناقص را به دنبال دارد. در نتیجه تغییر رفتار کشور های مذکور ناشی از تغییر در سطح سیستم (از جمله کاهش حمایت امریکا) و تغییر در سطح واحد (از جمله بحران هستی شناختی) و با هدف استمرار و بقای حکومت خود می‎باشد. در این راستا افزایش نفوذ ایران، عامل اصلی موثر در مولفه های مذکور به شمار می‎رود.

کلیدواژه‌ها