دستاوردهای دفاع ترکیبی شهید سلیمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

چکیده

جنگ شامل دفاع و تهاجم است. بنابراین، وقتی صحبت از جنگ ترکیبی می­شود، این جنگ همانند جنگ کلاسیک شامل دفاع و تهاجم است. دفاع ترکیبی دارای ماهیتی متناسب با تهاجم ترکیبی است و باید بر اساس اقدام مشترک تمام ارکان و ذی‌نفعان جامعه از دولت تا بخش خصوصی و نهاد‌های مدنی انجام شود. در دفاع ترکیبی، یک برنامه جامع امنیتی بایستی پیاده شود که تمامی بخش‌های کلیدی جامعه در برنامه‌ریزی و اجرای آن گنجانده شوند. در این راستا، هدف اصلی این مقاله، تبیین دستاوردهای دفاع ترکیبی شهید سلیمانی در سطوح مختلف است. نوع پژوهش کاربردی است و به روش تاریخی و تحلیل محتوا، به­صورت کیفی نظام­مند انجام گردیده است، روش‌ گردآوری داده‌های اسنادی و کتابخانه­ای و مصاحبه با 20 نفر از خبرگان است. یافته­های تحقیق بیانگر این است که سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از جمله راهبرددست­‌های برجسته دفاع ترکیبی بوده زیرا ایشان سه دستاورد را با هم ترکیب نموده است: اول نابودی تروریسم و داعش، دوم حفظ جبهه یکپارچه مقاومت و سوم، کلید زدن خروج آمریکا از منطقه غرب آسیا. بر اساس نتایج تحقیق، دفاع ترکیبی شهید سلیمانی از یک­طرف «موازنه قوا» را به «موازنه مقاومت» تبدیل نموده و از سوی دیگر «موازنه تهدید» را به «موازنه امنیت» تبدیل نموده است در چارچوب نگاه وسیع فرامرزی و توسعه عمق راهبردی باعث شکل­گیری «جغرافیای یکپارچه مقاومت» جهت تقابل با زیاده­خواهی آمریکا در سطح منطقه و جهان شده است.

کلیدواژه‌ها