واکاوی پیامدهای طوفان الاقصی بر امنیت ملی رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

عملیات طوفان الاقصی را می‌توان بزرگ‌ترین، مهم‌ترین و پرثمرترین عملیات گروه‌های فلسطینی علیه رژیم صهیونیستی در طول 75 سال اخیر دانست که نه‌تنها معادلات امنیتی زیر منطقۀ شامات، بلکه معماری امنیتی- سیاسی کل منطقۀ غرب آسیا را متحول کرده است. طوفان الاقصی، شکست اطلاعاتی-امنیتی بزرگی برای رژیمی به‌حساب می‌آید که در شکوه داشتن دستگاه امنیتی- نظامی قدرتمند و شکست‌ناپذیر غوطه‌ور شده بود و چنین امری به نوبه خود، بسیاری از برساخت‌هایی که در مورد رژیم صهیونیستی شکل گرفته بود را تغییر خواهد داد. بر همین اساس، مقالۀ حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، در پی پاسخ دادن به این سوال است که عملیات طوفان الاقصی چه پیامدهایی بر امنیت ملی این رژیم داشته است؟. فرضیه تحقیق این است که عملیات گروه‌های فلسطینی در هفت اکتبر، پیامدهای منفی بر امنیت ملی رژیم صهیونیستی در ابعاد نظامی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته است. بر همین اساس، یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که عملیات گروه‌های فلسطینی در هفت اکتبر 2023، نه‌تنها تبعات داخلی و منطقه‌ای برای رژیم صهیونیستی داشته، بلکه از ابعاد بین‌المللی نیز امنیت ملی این رژیم را تهدید کرده است و ناکارآمدی دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و همچنین عدم تحقق دکترین نظامی این رژیم، در کنار معضلات داخلی و اقتصادی و همچنین چالش‌ در حوزه سیاست خارجی پس از عملیات طوفان الاقصی، ارکان امنیت ملی رژیم صهیونیستی را در ابعاد گوناگون تحت‌الشعاع قرار داده است که این امر می‌تواند در آینده چالش‌های بنیادین و طولانی مدتی برای رژیم صهیونیستی به‌وجود آورد.

کلیدواژه‌ها