دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیلی بر پیامدهای امنیتی نابرابری فرصت ‏های اقوام در ج.ا.ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

حجت اله جهانی راد


تحریم صنعت کشتیرانی ایران؛ روندپژوهی، ابعاد و اهداف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

رحیم بایزیدی؛ سید سعید میرترابی


اهمیت استراتژیک دریای مدیترانه برای قدرت‌های فرا منطقه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

یعقوب قلندری؛ سروش سعدی


امنیت داخلی در ساحت اقناع عمومی و اقتدار ملی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1401

روح الله قادری کنگاوری؛ محمدعلی برزنونی؛ قدیر نظامی پور