دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 22، خرداد 1402، صفحه 1-176 
سیاست خارجی روسیه در قبال قاره آفریقا؛ مزیت‌ها و منافع

صفحه 9-38

مهدی هدایتی شهیدانی؛ دانیال رضاپور؛ صدیقه آذین


سرمایه اجتماعی اخوت‌مدار؛ قدرت نرم بی‌بدیل تأمین امنیت امت اسلامی

صفحه 113-138

سید مهدی موسوی سرچشمه؛ مهدی عزیزی مهماندوست؛ کریم ابراهیمی


نقش نیروی دریایی راهبردی آجا در پشتیبانی از سیاست‌های خارجی ج.ا.ایران (مطالعه موردی دهه نود)

صفحه 139-176

هادی استاجی؛ حجت اله جهانی راد؛ محسن خرمی آلام؛ رضا قلیزاده شمس؛ محمد علمی